top of page
ค้นหา

ผลจากการค้นหาว่าแนวโน้มวิจัยตลาดตั้งแต่ปี 2000 มีอะไรบ้างถ้าคิดหัวข้อไม่ออก ไม่รู้จะวิจัยอะไรดี

ChatGPT & BARD ช่วยคุณได้นะ

....

ผลจากการค้นหาว่าแนวโน้มวิจัยตลาดตั้งแต่ปี 2000 มีอะไรบ้าง

ได้คำตอบประมาณนี้ครับ ^^

....

การวิจัยการตลาดเป็นสาขาที่มี dynamic มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก แนวโน้มหลักหลายประการกำลังกำหนดภาพรวมของการวิจัยการตลาด ได้แก่


1. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Transformation & Big Data]

การปฏิวัติทางดิจิทัลได้เพิ่มปริมาณข้อมูลที่มีอยู่สำหรับธุรกิจอย่างมหาศาล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้นักการตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ความชอบ และแนวโน้ม ปัญญาประดิษฐ์และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning ; ML] มักใช้เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้


2. การวิจัยประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience : CX)

ประสบการณ์ของลูกค้ากลายเป็นจุดสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การวิจัยในพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการเดินทางของลูกค้า [Customer journey] การวิเคราะห์ผลตอบรับ [feedback analysis] และการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก [sentiment anlaysis] และการขุดความคิดเห็นจากลูกค้า [feedback analysis] มักใช้กันทั่วไป


3. การฟังโซเชียลมีเดีย [Social Media listening]

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นแหล่งความคิดเห็นและความชอบ [preference] ของลูกค้าที่มีคุณค่า นักการตลาดใช้เครื่องมือรับฟังโซเชียลมีเดียเพื่อวิเคราะห์การสนทนาบนโซเชียลมีเดียและรับข้อมูลเชิงลึก [insight] เกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์ แนวโน้ม และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค


4. การวิจัยอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย วิธีการวิจัยอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงมีความโดดเด่น แบบสำรวจบนมือถือ กลไกข้อเสนอแนะในแอป [feedback mechanism] และการวิจัยตามสถานที่ [location-based research] ช่วยให้นักการตลาดได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึก [insight] เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค


5. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ [predictive analysis]

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในอดีต อัลกอริธึมทางสถิติ [statistical algorithm] และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง [machine learning technique] เพื่อระบุแนวโน้มของผลลัพธ์ในอนาคต [likelihood of future outcome] ในด้านการตลาด มักใช้สำหรับการแบ่งส่วนลูกค้า [customer segmentation] การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย [lead scoring] และคาดการณ์แนวโน้มของตลาด [market trend]


6. การค้นหาด้วยเสียงและการค้นหาด้วยภาพ (Voice & Visual Search]

เนื่องจากอุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยเสียงและเทคโนโลยีการค้นหาด้วยภาพได้รับความนิยมมากขึ้น นักการตลาดจึงกำลังสำรวจวิธีที่ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัยในสาขาที่นี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและการโฆษณาของตนสำหรับการค้นหาด้วยเสียงและภาพ


7. ความยั่งยืนและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีจริยธรรม [Sustainability & Ethical Consumerism]

ด้วยความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมมากขึ้น การวิจัยการตลาดมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างไร


8. ผลกระทบทางการตลาดของผู้มีอิทธิพล [Influencer marketing impact]

การตลาดผู้มีอิทธิพลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การวิจัยในประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการระบุ [identify] ผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสม การวัดผลกระทบ (impact] ต่อการรับรู้แบรนด์และการขาย และการทำความเข้าใจปัจจัยความไว้วางใจ [trust factor] ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล


9. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการตลาดประสาทวิทยา [Behavior economics & Neuromarketing]

การวิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทำหน้าที่สำรวจปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของประสาทวิทยาศาสตร์ ใช้การถ่ายภาพสมองและการวัดทางสรีรวิทยาเพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสิ่งเร้าทางการตลาด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค


10. ข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม [Privacy & Ethical Considerations]

เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นักการตลาดจึงค้นคว้าวิธีการที่มีจริยธรรมในการรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น GDPR (กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) และการสำรวจวิธีการต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลแบบไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (Zero-party data collection : ที่ผู้บริโภคเต็มใจแบ่งปันข้อมูลของตน)

...


ได้แรงบันดาลใจอะไรกันไหมครับ ^^

Lone-Wolf

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page