top of page
ค้นหา

Value ที่นักวิจัย (ไฟต์บังคับ) อยากได้ คืออะไรลองมาวิเคราะห์กันว่า 'นักวิจัย' ที่จำเป็นต้องทำงานวิจัยชั้นเลิศในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

มีความกลัว (fear) ความรู้สึกขาด (need) และความอยาก (want) อะไรกันบ้าง โดยใช้หลักการ value proposition canvas ที่ใช้ในการสกัด value ของสินค้าและบริการ ออกมาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

ของ Peter J. Thompson (2013) มาวิเคราะห์ โดยให้ ChatGPT และ Bard มาให้ข้อมูลบางส่วน

ก็พอจะสรุปได้ดังนี้


Fear (ความกลัว) ของนักวิจัย ได้แก่

1. กลัวผลงานออกมาไม่ดี ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ตามที่คาดหวัง ไม่ได้เกียรตินิยมหรือ Dean's List

2. ไม่เข้าใจคำวิพากษ์วิจารณ์จากคณาจารย์ ที่นักวิจัยนอกจากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วยังมาครั้งละหลายประเด็น

3. ไม่เข้าใจหรือเสียเวลามากในการทำความเข้าใจสถิติ/วิจัย

4. ผู้ให้คำปรึกษาสอนให้เสร็จๆ ไปเหมือนอาจารย์สถิติทั่วไป

5. ผู้สอนโชว์พาว บ้าพลังหรือเนื้อหาหนักเกินไป

6. คำศัพท์ยาก Jargon/technical term มาก

7. เวลาในการทำวิจัยมีจำกัด กลัวเสียเวลากับการเรียนรู้สถิติตาม Google หรือ YouTube หรือ ChatGPT มากเกินไป (วันละหลายๆ ชั่วโมง หลายๆ คลิปวนๆ ไป)

8. ไม่สามารถวางแผนเวลาได้/จบเกินกำหนด

9. ใช้เวลาซ้ำซ้อนในขั้นตอนต่างๆ ลืมเรื่อง pretest บ้าง IRB บ้าง เก็บข้อมูลล่าช้า ไม่ครบ คำตอบกากๆ วิเคราะห์ไม่ได้ ฯลฯ

10. ค่าใช้จ่ายบานปลาย เสียเงินหลายต่อ รักษาสถานภาพเทอมละหลักแสน

11. Reference ข้อมูลล้าสมัยหรือไม่แข็งแรง โดนไล่ทำมาใหม่


Need (อยากได้มาเติมเต็ม)

1. ถนอมสุขภาพ มีเวลาพักผ่อน งานก็หนักอยู่แล้ว ต้องมาทำวิจัยวันละ 4-5 ชั่วโมง หรือต้องไปควานหาความรู้ตาม YouTube จากอาจารย์ชาวอินเดีย จีน รัสเซีย -*-

2. โค้ชตระหนักถึงความต้องการของผู้ทำวิจัย [empathy]

3. อธิบายวิธีใช้ SPSS & AMOS ได้เข้าใจในเวลาสั้นๆ ไม่ต้องไปค้นเอง

4. อธิบาย concept ได้ตรงประเด็น เห็นภาพ ตรรกะแน่น รู้ข้อจำกัดสถิติ เวลาโดนอาจารย์ตีจะได้ไม่ตายง่ายๆ

5. Focus ใจความสำคัญ อภิปราย (discuss) บนโมเดลทฤษฎีหรือหลักวิชา ไม่ใช่แถตาม common sense ให้อาจารย์เชือดเล่น

6. ตอบความสงสัยได้ทุกเรื่อง

7. มี template ให้ follow อย่างง่าย ได้ตารางอะไรมา เอาไปกรอกตรงไหน ค่าอะไรสำคัญต้องเน้น ภาษาสถิติประหลาดๆ สมมติฐาน p-value เขียนอะไรยังไง

8. กลุ่มตัวอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่มีจุดให้จับผิด

9. อ้างอิงที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจน เป็นตัวแทนประชากร

10. อุปกรณ์ สื่อการสอน software และ AI. ครบครัน


Want (สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติม)

1. โค้ชสะดวกทุกที่ทุกเวลา จะร้านกาแฟ โรงอาหาร ห้องสมุด จะ online หรือ offline

2. เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริง การตลาด การเงิน จิตวิทยา นิเทศน์ ไม่ใช่นักสถิติมาใช้ common sense แถ

3. ใช้ Visualization เสริมความเข้าใจ

4. มีผลงานอ้างอิง [testimony/review/physical evidence]

5. ละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามเกณฑ์ทางสถิติ ที่ปรึกษา อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญบางคนเน้นจับผิดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ คนประเภทนี้มีไม่น้อย

6. ใช้ A.I. ในการร่นเวลา และตรวจสอบไม่ได้ ใช้หาข้อมูลแล้ว ก็ต้องใช้มัน rewrite / brainstorm ให้เนียน

7. แนะนำวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม ตารางไหนสำคัญ ค่าอะไรต้องเน้น ข้อจำกัดหรือโมเดลสถิติใดขาดไม่ได้

8. มีตำรา เอกสารอ้างอิงให้ในรูป eBook

9. ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาสมเหตุสมผล เมื่อนับจำนวนชั่วโมงที่เสียไป และการประหยัดค่ารักษาสภาพหลายๆ เทอมที่กินไปเกือบครึ่งล้าน!!

10. มี Website, Facebook, YouTube แสดงตัวตนที่ชัดเจน

...


ถ้าจะหาโค้ชมาช่วย

ลองพิจารณาประเด็นพวกนี้ดูนะครับ


ผู้ช่วยวิจัย

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page